Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Program for samisk forskning II (SAMISK)

Programmet er et grunnforskningsprogram med hovedmål å styrke samisk humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, i vid forstand, både kvalitativt og kvantitativt.

Programplanen omfatter følgende tema (last ned programplanen fra Dokumenter i høyre spalte for nærmere beskrivelse):

- Språk, tradisjonell kunnskap, muntlige tradisjoner og litteratur (pkt. 5.1 s. 13)
- Kulturuttrykk (pkt. 5.2 s. 15)
- Demografi og befolkningsutvikling (pkt. 5.3 s. 17)
- Levekår og livskvalitet (pkt. 5.4 s. 17)
- Barn og ungdom – oppvekstvilkår og selvartikulering (pkt. 5.5. s. 19)
- Den moderne samiske samfunnsbyggingen (pkt. 5.6 s. 20)
- Ressurser og rettsforhold (pkt. 5.7 s. 21)

Innenfor disse temaene skal programforskningen - totalt sett -
- være langsiktig
- belyse kompleksiteten og utviklingen i de samiske samfunnene
- se samisk forskning i sammenheng med øvrig urfolksforskning
- utnytte potensialet i internasjonale forskningsrelasjoner
- bidra til:
    - utvikling av samisk som vitenskapsspråk
    - rekruttering til samisk forskning
    - rekruttering av samer til samisk forskning

Programmet vil fremme flerfaglig og annen forskning med ulike faglige, teoretiske og metodiske innfallsvinkler. Programmet skal også støtte forskning som undersøker relasjonene mellom det samiske samfunnet og majoritetssamfunnet og forskning om samenes forståelse av natur- og kulturprosessene i nordområdene.

Programmet skal bidra til god formidling av samisk forskning, både nasjonalt og internasjonalt, på flere språk, mellom forskere, til beslutningstakere og til allmennheten – særlig til det samiske samfunn.

Søknadenes relevans vil bli vurdert i forhold til dette slik det er utdypet i programplanen.

 

 

Related news

Latest news

BP Awards Schlumberger Contract for Mad Dog 2 Project

Export Conference 2017: A changing world

Register for this year’s most important conference for Norwegian exporters. We can promise you an interesting and inspirational day!

Meet Elkem Silicon Materials at the Ceramics Expo 2017

Elkem Silicon Metrials invites to meet their team at the Ceramics Expo 2017. This is North America’s largest, free-to-attend exhibition for Ceramic manufacturing and applications.

Event - TechnipFMC at Gastech April 4

Most ship owners are now looking very closely at the benefits that digitalization can bring in operational gains.

Deepocean Awarded Surf Contract from BP for the Foinaven Field

DeepOcean today announced that it had received a call-off under its new Master Service Agreement (MSA) with BP Exploration Operating Company Ltd.

Parquet Floor - a Furniture in itself

Read how a Nordic style, maintenance free new floor is a furniture all in itself. 

Haavik in as Sales Director

Tor Henrik Haavik enters the role as Sales Director in Steinsvik AS. Haavik has an engineering education from Høgskolen i Haugesund and has been employed in Steinsvik since 2002. Haavik comes from the position of Sales Man...

Powder Characterization Experts Offer Solutions to Optimize Process Performance

Freeman Technology, the powder characterization specialists, will be exhibiting at the Ceramics Expo for the first time (25 – 27 April, Cleveland, OH, USA). The company offers material characterization solutions aimed at o...