Program for samisk forskning II (SAMISK)

Programmet er et grunnforskningsprogram med hovedmål å styrke samisk humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, i vid forstand, både kvalitativt og kvantitativt.

Programplanen omfatter følgende tema (last ned programplanen fra Dokumenter i høyre spalte for nærmere beskrivelse):

- Språk, tradisjonell kunnskap, muntlige tradisjoner og litteratur (pkt. 5.1 s. 13)
- Kulturuttrykk (pkt. 5.2 s. 15)
- Demografi og befolkningsutvikling (pkt. 5.3 s. 17)
- Levekår og livskvalitet (pkt. 5.4 s. 17)
- Barn og ungdom – oppvekstvilkår og selvartikulering (pkt. 5.5. s. 19)
- Den moderne samiske samfunnsbyggingen (pkt. 5.6 s. 20)
- Ressurser og rettsforhold (pkt. 5.7 s. 21)

Innenfor disse temaene skal programforskningen - totalt sett -
- være langsiktig
- belyse kompleksiteten og utviklingen i de samiske samfunnene
- se samisk forskning i sammenheng med øvrig urfolksforskning
- utnytte potensialet i internasjonale forskningsrelasjoner
- bidra til:
    - utvikling av samisk som vitenskapsspråk
    - rekruttering til samisk forskning
    - rekruttering av samer til samisk forskning

Programmet vil fremme flerfaglig og annen forskning med ulike faglige, teoretiske og metodiske innfallsvinkler. Programmet skal også støtte forskning som undersøker relasjonene mellom det samiske samfunnet og majoritetssamfunnet og forskning om samenes forståelse av natur- og kulturprosessene i nordområdene.

Programmet skal bidra til god formidling av samisk forskning, både nasjonalt og internasjonalt, på flere språk, mellom forskere, til beslutningstakere og til allmennheten – særlig til det samiske samfunn.

Søknadenes relevans vil bli vurdert i forhold til dette slik det er utdypet i programplanen.

 

 

Related news

Latest news

New contract: Windcat 41 - no 17 in the Servogear series

Servogear announces the signing of a new contract with Windcat Workboats BV for the delivery of Servogear Controllable Pitch Propellers (CPP)  for their new vessel Windcat 41. 

Seacat Enterprise to be launched January 12th

Seacat Services, is preparing to launch its first High Speed Utility Vessel (HSUV), Seacat Enterprise at January 12th.

Norsafe Signs Contract with the Swedish Coast Guard (KBV)

On Wednesday 21st December, Norsafe signed yet another new contract with the Swedish Coast Guard (KBV) to deliver nine new Magnum 750 MKII boats.

A Unique Second-generation Tomograph is Developed

A new gamma-ray tomograph designed to image up to 4” diameter pipes, is developed by CMR Prototech for the Saskatchewan Research Council (SRC) in Canada.

Sohome launches a new website

Sohome has launched a new website that makes it easier to find key information. 

Sohome AS receives orders for Johan Sverdrup Project

Sohome AS is proud to be a sub-contractor to Intelecom AS for the Johan Sverdrup Project. 

New 55'' Ultra High Definition Chart and Planning table passes Type Approval testing

Most advanced maritime display system ever produced, the 55'' Ultra High Definition Chart & Planning table, enables Integrated Bridge System manufacturers to develop new multi-data solutions.

Norsafe's experience in the Polar Code Pays Off

In readiness for the introduction of the Polar code, Norsafe has become the first LSA supplier to have executed full scale tests and trials 

Øglænd System Group winner of Business of the Year Award

Øglænd System Group won the Business of the Year Award in the Stavanger-region 2016.