Program for samisk forskning II (SAMISK)

Programmet er et grunnforskningsprogram med hovedmål å styrke samisk humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, i vid forstand, både kvalitativt og kvantitativt.

Programplanen omfatter følgende tema (last ned programplanen fra Dokumenter i høyre spalte for nærmere beskrivelse):

- Språk, tradisjonell kunnskap, muntlige tradisjoner og litteratur (pkt. 5.1 s. 13)
- Kulturuttrykk (pkt. 5.2 s. 15)
- Demografi og befolkningsutvikling (pkt. 5.3 s. 17)
- Levekår og livskvalitet (pkt. 5.4 s. 17)
- Barn og ungdom – oppvekstvilkår og selvartikulering (pkt. 5.5. s. 19)
- Den moderne samiske samfunnsbyggingen (pkt. 5.6 s. 20)
- Ressurser og rettsforhold (pkt. 5.7 s. 21)

Innenfor disse temaene skal programforskningen - totalt sett -
- være langsiktig
- belyse kompleksiteten og utviklingen i de samiske samfunnene
- se samisk forskning i sammenheng med øvrig urfolksforskning
- utnytte potensialet i internasjonale forskningsrelasjoner
- bidra til:
    - utvikling av samisk som vitenskapsspråk
    - rekruttering til samisk forskning
    - rekruttering av samer til samisk forskning

Programmet vil fremme flerfaglig og annen forskning med ulike faglige, teoretiske og metodiske innfallsvinkler. Programmet skal også støtte forskning som undersøker relasjonene mellom det samiske samfunnet og majoritetssamfunnet og forskning om samenes forståelse av natur- og kulturprosessene i nordområdene.

Programmet skal bidra til god formidling av samisk forskning, både nasjonalt og internasjonalt, på flere språk, mellom forskere, til beslutningstakere og til allmennheten – særlig til det samiske samfunn.

Søknadenes relevans vil bli vurdert i forhold til dette slik det er utdypet i programplanen.

 

 

Related news

Latest news

Consilium Receives First Order for Web-based Remote Playback Service

Consilium has launched a new web-based service for ship-to-shore transfer and playback of ship voyage data. The first order for this new Remote Playback service comes from Stena Line Scandinavia AB, following a period...

fromnorway.com

Interested in a complete overview of the Norwegian seafood industry, including products, origin, buying, selling, peparation, tips and tricks? Try the new content resource fromnorway.com, powered by the Norwegian Seafood C...

CMR about allocation uncertainty at North Sea Flow Measurement

In times with increased focus on risk minimization and cost-efficiency in the oil and gas sector, it is more important than ever to understand the uncertainty involved in the distribution of produced oil and gas amongst co...

Great interest in smart options

An increasing number of people become aware of how smart options can make the construction process more efficient and life for residents easier, says product manager NorDan Smart, Olav Hjørungnes.

Salmon Wellboat Sails Electric

The new MS SEIHAV has now gone on chart with the Norwegian salmon farming company Lerøy Seafood Group. A reliable and environmentally sustainable propulsion arrangement has been chosen for MS SEIHAV.

Servogear at Interferry 2016

It is almost time for the 41th annual Interferry Conference. From October 15-19, Servogear will be present in Manila.

Strainstall mooring monitoring for Hywind

Strainstall provides specialised mooring monitoring for pioneering floating offshore wind farm project, Hywind. Collaboration with MacGregor delivers fully integrated mooring solution to monitor the forces on the floating ...

NSM Signs contract with Embraer

Norwegian Special Mission signed a contract with Embraer to supply six (6) UNIFIS 3000 Navaids Flight Inspection Systems to be integrated into six Embraer Legacy 500 aircraft.

Designing the energy solutions for autonomous airships

The Stratobus project is a new concept for an autonomous airship, operating at an altitude of about 20 kilometers. It is led by Thales Alenia Space (TAS). CMR Prototech has been chosen by Thales Alenia Space to s...