GIEK retter søkelyset mot fornybar sektor

I samarbeid med INTPOW og Eksportkreditt Norge inviterer GIEK til frokostseminar/webinar 21. januar om eksportfinansiering innenfor fornybar sektor.

Verdens energimarkeder er i endring, og fornybar energi representerer store muligheter for norsk næringsliv. Fornybar energi er et satsingsområde for GIEK og Eksportkreditt Norge, og på frokostmøtet vil vi presentere nye finansieringsløsninger for eksport som kan være aktuelle for din bedrift.

Eksportkreditt Norge og GIEK introduserte før jul et felles produkt for å forenkle saksgangen for søknader til eksportkontrakter under 100 millioner kroner. Forenklingen består i at søker nå kun behøver å sende en enkel samordnet søknad til både Eksportkreditt Norge og GIEK for både lån og garanti, og at Eksportkreditt Norge og GIEK samkjører videre saksgang seg imellom. 

-Ideen om et frokostseminar om fornybar energi ble klekket ut på et møte med nettverksorganisasjonen INTPOW i fjor høst. INTPOW er en viktig samarbeidspartner for en sektor vi jobber mye med og som er prioritert i GIEKs nye tildelingsbrev for 2015. GIEK har også en egen avdeling for fornybar energi, så dette er en sektor vi ønsker å være spesielt proaktive innenfor, sier Øyvind Ajer, direktør for Energi og industri i GIEK.

Frokostseminaret vil også markere starten på en landsomfattende turne for å gjøre små og mellomstore bedrifter rundt om i landet bedre kjent med statens virkemiddelapparat for eksportfinansiering.

-I løpet av 2015, planlegger Eksportkreditt Norge og GIEK å besøke banker og lokale bedrifter, og arrangere seminarer i alle landets 19 fylker, sier Ajer. 

Hvis din bedrift har kunder i utlandet, eller har planer om å selge til internasjonale markeder, bør du få med deg dette frokostseminaret.

Seminaret holdes i Eksportkreditt Norges lokaler i Oslo, men presentasjonene kan også følges live online fra kl 08.30. Login-informasjon oversendes ved påmeldelse.

Agenda:

Kl: 8.30: Intro v/ Direktør Jon Dugstad i INTPOW
Kl. 8.35-9.10: Eksportfinansiering for små og mellomstore bedrifter ved Øyvind Ajer, direktør for Industri og energiseksjonen i GIEK og Ivar Slengesol, utlånsdirektør for industri og fornybar energiseksjonen i Eksportkreditt Norge.
Kl. 9.10-9.30: Spørsmål / svar. Spørsmål kan også sendes inn på forhånd til
rosemarie@intpow.com innen 16. januar slik at de kan besvares underveis i presentasjonene.

Det vil bli lett servering fra klokken 8.00.

Håper å se deg 21. januar!

Associated companies:


Related news

Latest news

USCG confirms OPtimarin in Line for Ballast Water Approval

The United States Coast Guard (USCG) has confirmed that Norwegian ballast water treatment specialist Optimarin has become the first supplier to submit an application for type approval.

New order for Servogear

Servogear announces that they have received a new order from Brødrene Aa. 

Norwater AS reports boost in sales

The Norwater team reports of great interest and busy days in 2016. In a press release, they state that as of the first 8 months of the year, 2016 sales are already beyond target for the year as a whole.

Gaia-facts reaching ground control

The European Space Agency (ESA) has released the first data from the Gaia mission, which has the tremendous task of building the most precise 3D map of the Milky Way.

Polish delegation for Norwegian circular waste management

Against the background of the EU's ambitious waste management targets, Norwegian and Polish stakeholders met on Wednesday 14 September in Drammen.

Milestone at Mongstad Water Treatment Plant

SAR AS reports that an extensive upgrade to the water treatment plant at Mongstad reached a new milestone July. 

Servogear signs new contract with Özata Shipyard

Servogear has announced the signing of a new contract with Özata Shipyard in Turkey. The contract includes the delivery of Servogear Ecoflow PropulsorTMfor two 39 meter passenger catamarans (YN 41 & YN 42).

Statoil and Petrobras strengthen strategic partnership

Statoil reports that they have strengthened their cooperation in Brazil by signing a Memorandum of Understanding (MoU) with Petrobras.

TechInvent and Island Offshore/Centrica announced winners of ONS Innovation Award

TechInvent and Island Offshore/Centrica were announced winners of the ONS 2016 Innovation Awards, at the Innovation Awards Ceremony Tuesday 30 August.