OECD lyser ut midler til arrangementsstøtte og utveksling

OECD-programmet "Co-operative Research Programme: Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems" lyser ut midler til forskerutveksling og arrangementsstøtte i mars.

Tre nye temaer
Fra 2016 er det vedtatt et nytt mandat for programmet. Mandatet tar utgangspunkt i de overordnede utfordringene som jordbruket, matproduksjonen, fiskeri og skogbruket står overfor, og som krever forskning blant annet knyttet til mattrygghet og ernæring. I tråd med disse utfordringene har programmet identifisert tre temaer innenfor rammen av klimatiske endringer og globalisering:

  • Managing Natural Capital for the Future
  • Managing Risks in a Connected World
  • Transformational Technologies and Innovation

Les mer om temaene her. Følg med og søk på OECDs hjemmesider.

To norske søkere fikk i år
Fjorårets temaer var The Natural Resources Challenge, Sustainability in Practice og The Food Chain. Resultat av søknadsbehandlingen for 2016 var klart i desember 2015: 8 av i alt 26 søknader om konferansestøtte fikk tilslag, og 28 av 62 søkere fikk reisestipend.

To av søknadene om midler til gjesteforskere under temaet Bærekraft i praksis hadde norske søkere, begge ble innvilget:

• Towards more Effective and Efficient Agri-Environmental Schemes - An Empirical Analysis for Norway (Researcher from the Technical University of Munich in Germany going to the University of Bergen in Norway)

• Understanding the role of land tenure in producing sustainable outcomes (Researcher from the James Hutton Institute in the United Kingdom going to the Centre for Rural research, University of Science and Technology in Norway)

Forskere innen landbruk og fiskeri som vil arrangere noe eller dra på utveksling kan søke om støtte til det fra OECD. (Foto: Shutterstock)

Les mer om utlysningen her

En fullstendig oversikt over resultatet av søknadsbehandlingen ligger på programmets nettsider:

Arrangementsstøtte

Stipendstøtte

               

 

Related news

Latest news

New contract: Windcat 41 - no 17 in the Servogear series

Servogear announces the signing of a new contract with Windcat Workboats BV for the delivery of Servogear Controllable Pitch Propellers (CPP)  for their new vessel Windcat 41. 

Seacat Enterprise to be launched January 12th

Seacat Services, is preparing to launch its first High Speed Utility Vessel (HSUV), Seacat Enterprise at January 12th.

Norsafe Signs Contract with the Swedish Coast Guard (KBV)

On Wednesday 21st December, Norsafe signed yet another new contract with the Swedish Coast Guard (KBV) to deliver nine new Magnum 750 MKII boats.

A Unique Second-generation Tomograph is Developed

A new gamma-ray tomograph designed to image up to 4” diameter pipes, is developed by CMR Prototech for the Saskatchewan Research Council (SRC) in Canada.

Sohome launches a new website

Sohome has launched a new website that makes it easier to find key information. 

Sohome AS receives orders for Johan Sverdrup Project

Sohome AS is proud to be a sub-contractor to Intelecom AS for the Johan Sverdrup Project. 

New 55'' Ultra High Definition Chart and Planning table passes Type Approval testing

Most advanced maritime display system ever produced, the 55'' Ultra High Definition Chart & Planning table, enables Integrated Bridge System manufacturers to develop new multi-data solutions.

Norsafe's experience in the Polar Code Pays Off

In readiness for the introduction of the Polar code, Norsafe has become the first LSA supplier to have executed full scale tests and trials 

Øglænd System Group winner of Business of the Year Award

Øglænd System Group won the Business of the Year Award in the Stavanger-region 2016.