Finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner som kan bidra til fattigdomsreduksjon (VISJON2030)


Det er et overordnet mål for Visjon 2030-initiativet å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse (for hver sektor for seg eller sett i sammenheng).


 

Bakgrunn
Visjon 2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse. Totalt 116 artikler om innovative løsninger ble sendt inn, hvorav 29 ble publisert i et skriftlig kompendium og dannet et faglig grunnlag for Visjon 2030-konferansen i Trondheim den 2. og 3. mars 2015. En ny finansieringsmekanisme for innovasjon ble lansert på konferansen med en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Om finansieringsmekanismen
Stikkord for en innovasjon er: nytt, nyttig og nyttiggjort. Aktuelle innovasjonsområder (alene eller i kombinasjon) er:

  • Nye eller endrede produkter/tjenester;
  • Nye eller endrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon;
  • Nye eller endrede former for ledelse/organisering/arbeidsforhold;
  • Nye eller endrede forretningsmodeller.
     

Det er stor variasjon på de innovative tilnærmingene som finnes, blant annet med tanke på kompleksitet, aktører involvert, ytterligere forskningsbehov og nærhet til markedet. Det er identifisert behov for ulike virkemidler for å realisere eller skalere opp ulike innovasjoner.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norad gjennomfører nå en innledende skisseutlysning i fellesskap. Samlet har de tre institusjonene et bredt spekter av virkemidler for å realisere og skalere opp innovasjoner.

Innkomne skisser vil bidra til å fastsette de spissede tematiske og økonomiske rammene for påfølgende hovedutlysninger i regi av hver av de tre institusjonene. Disse utlysningene vil lanseres før sommeren 2016. Hovedutlysningene gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil følge deres overordnede retningslinjer og ha krav om norsk hovedsøker, mens hovedutlysningen/e gjennom Norad vil innebære full internasjonal konkurranse i form av innovative anskaffelser.

Hovedutlysningene vil være åpne også for søkere som ikke har sendt inn skisser. Det anbefales likevel å sende inn skisser siden disse vil påvirke hvordan midler fordeles på ulike spissede tematiske områder og mellom de tre forvaltningsorganene.

Følgeforskning
Forskningsrådet vil gjennomføre en separat utlysning av midler til følgeforskning for hele finansieringsmekanismen. Denne publiseres tidlig i 2016. Formålet med følgeforskningen vil blant annet være å:

  • Støtte opp om resultatstyringen i hvert prosjekt som finansieres under ordningen;
  • Vurdere effekten av ordningen som helhet i løpet av en femårig periode, og bidra til at den langsiktige effekten av ordningen kan evalueres også etter at ordningen er avsluttet;
  • Vurdere og sammenlikne ulike metoder for oppskalering av innovative løsninger innen helse og utdanning

 

 

Related news

Latest news

Great interest in smart options

An increasing number of people become aware of how smart options can make the construction process more efficient and life for residents easier, says product manager NorDan Smart, Olav Hjørungnes.

Salmon Wellboat Sails Electric

The new MS SEIHAV has now gone on chart with the Norwegian salmon farming company Lerøy Seafood Group. A reliable and environmentally sustainable propulsion arrangement has been chosen for MS SEIHAV.

Servogear at Interferry 2016

It is almost time for the 41th annual Interferry Conference. From October 15-19, Servogear will be present in Manila.

Strainstall mooring monitoring for Hywind

Strainstall provides specialised mooring monitoring for pioneering floating offshore wind farm project, Hywind. Collaboration with MacGregor delivers fully integrated mooring solution to monitor the forces on the floating ...

NSM Signs contract with Embraer

Norwegian Special Mission signed a contract with Embraer to supply six (6) UNIFIS 3000 Navaids Flight Inspection Systems to be integrated into six Embraer Legacy 500 aircraft.

Designing the energy solutions for autonomous airships

The Stratobus project is a new concept for an autonomous airship, operating at an altitude of about 20 kilometers. It is led by Thales Alenia Space (TAS). CMR Prototech has been chosen by Thales Alenia Space to s...

Expanded collaboration with DNV GL - Business Assurance

Steinsvik and DNV GL - Business Assurance have signed a framework agreement on product certification of barges for aquaculture.

"Maud" Returns Home

CMR had two men working on the research ship "Maud", Harald Ulrik Sverdrup and Odd Dahl. Both helped Roald Amundsen to get his project through and this highly scientific expedition could be realized. Sverdrup was scientifi...

The impact of NORCOWE

"NORCOWE has been instrumental for StormGeo’s positioning in the [offshore wind] market, " StormGeo’s vice president Renewables Jostein Mælan declared at NORCOWE 2016.