COST (European Cooperation in Science and Technology) (COST)

COST er et kontaktformidlende og koordinerende organ med ansvar for å initiere og gjennomføre europeisk forskningssamarbeid. Norge har deltatt siden samarbeidet ble etablert i 1971. Gjennom COST dannes vitenskapelige nettverk som gir forskere anledning til å samarbeide innen et vidt spekter av forskningsaktiviteter.

Aktivitetene i COST støttes med bevilgning fra EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020, og for rammeprogrammets varighet er samlet støtte på ca. 300 mill. euro. COST gir støtte til nettverksaktiviteter som workshops, konferanser, korttids forskningsopphold, publisering og evalueringer. Forskningen finansieres nasjonalt. Initiativet til samarbeidsprosjekter i COST, kalt aksjoner, etableres på grunnlag av forslag fra forskerne selv, og det er ingen tematiske begrensninger. Dette gjør det mulig å opprette nettverkssamarbeid innenfor nye områder hvor det ikke er igangsatt tematiske satsinger.

Det er norske deltakere i omtrent 250 nettverk (aksjoner). Hvert nettverk har en styringskomite, hvor alle land som deltar kan ha inntil 2 medlemmer (Management Comittee - MC). Det avholdes to-tre møter i året i hver av disse komiteene. 
 

 

Related news

Latest news

New contract: Windcat 41 - no 17 in the Servogear series

Servogear announces the signing of a new contract with Windcat Workboats BV for the delivery of Servogear Controllable Pitch Propellers (CPP)  for their new vessel Windcat 41. 

Seacat Enterprise to be launched January 12th

Seacat Services, is preparing to launch its first High Speed Utility Vessel (HSUV), Seacat Enterprise at January 12th.

Norsafe Signs Contract with the Swedish Coast Guard (KBV)

On Wednesday 21st December, Norsafe signed yet another new contract with the Swedish Coast Guard (KBV) to deliver nine new Magnum 750 MKII boats.

A Unique Second-generation Tomograph is Developed

A new gamma-ray tomograph designed to image up to 4” diameter pipes, is developed by CMR Prototech for the Saskatchewan Research Council (SRC) in Canada.

Sohome launches a new website

Sohome has launched a new website that makes it easier to find key information. 

Sohome AS receives orders for Johan Sverdrup Project

Sohome AS is proud to be a sub-contractor to Intelecom AS for the Johan Sverdrup Project. 

New 55'' Ultra High Definition Chart and Planning table passes Type Approval testing

Most advanced maritime display system ever produced, the 55'' Ultra High Definition Chart & Planning table, enables Integrated Bridge System manufacturers to develop new multi-data solutions.

Norsafe's experience in the Polar Code Pays Off

In readiness for the introduction of the Polar code, Norsafe has become the first LSA supplier to have executed full scale tests and trials 

Øglænd System Group winner of Business of the Year Award

Øglænd System Group won the Business of the Year Award in the Stavanger-region 2016.