Finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner som kan bidra til fattigdomsreduksjon (VISJON2030)


Det er et overordnet mål for VISJON2030-initiativet å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse (for hver sektor for seg eller sett i sammenheng).


 

Bakgrunn
VISJON2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse. En ny finansieringsmekanisme for innovasjon ble lansert på VISJON2030-konferansen i Trondheim 2.-3. mars 2015, med en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Norad er ansvarlig for finansieringsmekanismen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge som viktige partnere i fordeling av midlene.

Det ble fra desember 2015 til februar 2016 gjennomført en skisseutlysning for innovasjonsprosjekter som bidro til å fordele midlene mellom de ulike finansieringspartnerne, og å sette tematiske rammer for fremtidige utlysninger. 

Identifiserte prioriteringer
Identifiserte mål for utlysningene er:

  1. Økt innrullering/reduksjon i frafall/økt læringsutbytte i barneskole, ungdomsskole og/eller videregående skole
  2. Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang. Målet er delt inn i følgende delmål:
    a. Bedre tilgang til internett for skoler, helseklinikker og individuelle husholdninger i marginaliserte områder
    b. Ungdom og kvinner tilegner seg jobbrelevante ferdigheter, med vekt på digitale ferdigheter og entreprenørskap
  3. Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse

Innovasjonsprosjekter
Forskningsrådet vil gjennomføre en utlysning av innovasjonsprosjekter rettet mot forskningsinstitusjoner, bedrifter og sivilt samfunns organisasjoner.

Innovasjonsprosjektene i Forskningsrådet vil rette seg mot mål 1, 2b og 3. Innovasjon Norge vil forvalte en egen ordning for innovasjonsprosjekter.

Det er ikke en forutsetning for søkere å ha deltatt i skisseutlysningen for å kunne søke om Innovasjonsprosjekter.

Følgeforskning
For å styrke gjennomføringen av VISJON2030 vil et følgeforskningsprosjekt følge mekanismen fra start til slutt. Følgeforskningen skal bidra med kunnskap om utfordringer og løsninger knyttet til implementering og oppskalering av innovasjon i prosjektene som støttes under VISJON2030.

Følgeforskningen skal også etablere et kunnskapsgrunnlag om finansieringsmekanismen som helhet, og i den grad det er mulig, belyse problemstillinger som er relevante for innovasjonsarbeidet innen helse- og utdanningsbistanden.

 

 

Related news

Latest news

New contract: Windcat 41 - no 17 in the Servogear series

Servogear announces the signing of a new contract with Windcat Workboats BV for the delivery of Servogear Controllable Pitch Propellers (CPP)  for their new vessel Windcat 41. 

Seacat Enterprise to be launched January 12th

Seacat Services, is preparing to launch its first High Speed Utility Vessel (HSUV), Seacat Enterprise at January 12th.

Norsafe Signs Contract with the Swedish Coast Guard (KBV)

On Wednesday 21st December, Norsafe signed yet another new contract with the Swedish Coast Guard (KBV) to deliver nine new Magnum 750 MKII boats.

A Unique Second-generation Tomograph is Developed

A new gamma-ray tomograph designed to image up to 4” diameter pipes, is developed by CMR Prototech for the Saskatchewan Research Council (SRC) in Canada.

Sohome launches a new website

Sohome has launched a new website that makes it easier to find key information. 

Sohome AS receives orders for Johan Sverdrup Project

Sohome AS is proud to be a sub-contractor to Intelecom AS for the Johan Sverdrup Project. 

New 55'' Ultra High Definition Chart and Planning table passes Type Approval testing

Most advanced maritime display system ever produced, the 55'' Ultra High Definition Chart & Planning table, enables Integrated Bridge System manufacturers to develop new multi-data solutions.

Norsafe's experience in the Polar Code Pays Off

In readiness for the introduction of the Polar code, Norsafe has become the first LSA supplier to have executed full scale tests and trials 

Øglænd System Group winner of Business of the Year Award

Øglænd System Group won the Business of the Year Award in the Stavanger-region 2016.