Finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner som kan bidra til fattigdomsreduksjon (VISJON2030)


Det er et overordnet mål for VISJON2030-initiativet å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse (for hver sektor for seg eller sett i sammenheng).


 

Bakgrunn
VISJON2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse. En ny finansieringsmekanisme for innovasjon ble lansert på VISJON2030-konferansen i Trondheim 2.-3. mars 2015, med en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Norad er ansvarlig for finansieringsmekanismen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge som viktige partnere i fordeling av midlene.

Det ble fra desember 2015 til februar 2016 gjennomført en skisseutlysning for innovasjonsprosjekter som bidro til å fordele midlene mellom de ulike finansieringspartnerne, og å sette tematiske rammer for fremtidige utlysninger. 

Identifiserte prioriteringer
Identifiserte mål for utlysningene er:

  1. Økt innrullering/reduksjon i frafall/økt læringsutbytte i barneskole, ungdomsskole og/eller videregående skole
  2. Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang. Målet er delt inn i følgende delmål:
    a. Bedre tilgang til internett for skoler, helseklinikker og individuelle husholdninger i marginaliserte områder
    b. Ungdom og kvinner tilegner seg jobbrelevante ferdigheter, med vekt på digitale ferdigheter og entreprenørskap
  3. Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse

Innovasjonsprosjekter
Forskningsrådet vil gjennomføre en utlysning av innovasjonsprosjekter rettet mot forskningsinstitusjoner, bedrifter og sivilt samfunns organisasjoner.

Innovasjonsprosjektene i Forskningsrådet vil rette seg mot mål 1, 2b og 3. Innovasjon Norge vil forvalte en egen ordning for innovasjonsprosjekter.

Det er ikke en forutsetning for søkere å ha deltatt i skisseutlysningen for å kunne søke om Innovasjonsprosjekter.

Følgeforskning
For å styrke gjennomføringen av VISJON2030 vil et følgeforskningsprosjekt følge mekanismen fra start til slutt. Følgeforskningen skal bidra med kunnskap om utfordringer og løsninger knyttet til implementering og oppskalering av innovasjon i prosjektene som støttes under VISJON2030.

Følgeforskningen skal også etablere et kunnskapsgrunnlag om finansieringsmekanismen som helhet, og i den grad det er mulig, belyse problemstillinger som er relevante for innovasjonsarbeidet innen helse- og utdanningsbistanden.

 

 

Related news

Latest news

Damen in Partnership Agreement with TeamTec

Damen Green Solutions has signed a letter of intent with Norwegian company TeamTec to supply and service the innovative AVITALIS™ ballast water treatment system.

Consilium Receives First Order for Web-based Remote Playback Service

Consilium has launched a new web-based service for ship-to-shore transfer and playback of ship voyage data. The first order for this new Remote Playback service comes from Stena Line Scandinavia AB, following a period...

fromnorway.com

Interested in a complete overview of the Norwegian seafood industry, including products, origin, buying, selling, peparation, tips and tricks? Try the new content resource fromnorway.com, powered by the Norwegian Seafood C...

CMR about allocation uncertainty at North Sea Flow Measurement

In times with increased focus on risk minimization and cost-efficiency in the oil and gas sector, it is more important than ever to understand the uncertainty involved in the distribution of produced oil and gas amongst co...

Great interest in smart options

An increasing number of people become aware of how smart options can make the construction process more efficient and life for residents easier, says product manager NorDan Smart, Olav Hjørungnes.

Salmon Wellboat Sails Electric

The new MS SEIHAV has now gone on chart with the Norwegian salmon farming company Lerøy Seafood Group. A reliable and environmentally sustainable propulsion arrangement has been chosen for MS SEIHAV.

Servogear at Interferry 2016

It is almost time for the 41th annual Interferry Conference. From October 15-19, Servogear will be present in Manila.

Strainstall mooring monitoring for Hywind

Strainstall provides specialised mooring monitoring for pioneering floating offshore wind farm project, Hywind. Collaboration with MacGregor delivers fully integrated mooring solution to monitor the forces on the floating ...

NSM Signs contract with Embraer

Norwegian Special Mission signed a contract with Embraer to supply six (6) UNIFIS 3000 Navaids Flight Inspection Systems to be integrated into six Embraer Legacy 500 aircraft.