Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

H2020 Fremtidsteknologier (H2020-FET)

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med sitt budsjett på drøye 70 milliarder euro i perioden 2014-20. Norge vil delta som fullt medlem. Programmet fokuserer innsatsen på tre felter:

 • Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier (FET) og infrastruktur ligger.
 • Konkurransedyktig næringsliv. Her finner man nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, avanserte materialer og produksjon, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
 • Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje foten i Horisont 2020. Sju slike sentrale samfunnsutfordringer er utpekt.

Innenfor rammeprogrammet Horizon 2020 er det avsatt et foreløpig budsjett til FET-aktiviteter på 2 696 mill. €.

Mål for FET-programmet

FET er et program som vil utforske det ukjente. Visjonær tenkning skal åpne veien for grensesprengende nye teknologier og bruken av dem.

FETs oppdrag er å gjøre grensesprengende forskning til et konkurransefortrinn for Europa. Ved å kombinere avansert tverrvitenskapelig forskning og teknologi på helt nye måter skal FET-aktivitetene føre fram til

 • radikalt nye teknologiske løsninger
 • å bidra til at Europa på et tidlig stadium tar ledelsen på lovende teknologiområder
 • å bidra til å skape nytt grunnlag for landenes fremtidige konkurranseevne og vekst
 • endre samfunnsutviklingen langt framover i tid

FET-programmet består av tre delaktiviteter  og i arbeidsprogrammet "FET Work Programme 2016-2017" ligger:

 • FET Open (259,5 millioner euro) – Tidlig-fase utforskning av unike ideer og fremtidige teknologier
 • FET Proactive (180 millioner euro) – Utvikling av nye forskningsområder og -milijøer
 • FET Flagships (185 millioner euro) – Stor-skala initiativer

FET Open har i arbeidsprogrammet for 2016-2017 følgende typer utlysninger ("actions"):

Research and Innovation Actions (RIA) (som skal ha visse karakteristika – innfri "Gatekeepers")
Coordination and Support Activities (CSA) (med underliggende strukturelle temaer)
Her er det også en ny utlysning for pågående eller nylig avsluttede  FET-prosjekter:  
 
FET Innovation Launchpad

FET OPEN støtter forsknings- og teknologivirksomhet som er i et tidlig stadium og har ideer for radikalt nye fremtidige teknologier som tema. Prosjektene som støttes har gjerne høy risiko-profil, men også en høy oppside i form av utvikling av nye teknologiområder. Aktiviteten skal bidra til å utforske  alle former for nye teknologiske muligheter, basert på fremragende forskning og uvanlige samarbeidskonstellasjoner.

FET Proactive har for 2016-17 følgende typer utlysninger:

Coordination and Support Actions (CSA)
ERA-NET Cofund (søkes generelt bare av nettverk av forskningsfinansierende      institusjoner)
Other actions: Specific Grant Agreement (SGA)

FET Proactive skal gi næring til nye forskningsaktiviteter og forskningsnettverk innenfor særlig lovende, utvalgte forskningstemaer. Tilnærmingen skal være både utforskende og strukturerende. Aktiviteten skal bygge opp nye områder og bidra til å etablere nye tverrfaglige forskningsmiljøer innenfor disse områdene.
Arbeidsprogrammet for 2016-2017 omfatter flere nye temaer og forskningsnettverk.

FET Proactive utlysningen "Emerging themes and communities" (RIA) har fire hovedområder:

 • Area 1: Future technologies for societal change
 • Area 2: Biotech for better life
 • Area 3: Disruptive information technologies
 • Area 4: New technologies for energy and functional materials

Under FET Proactive finner du også tre utlysninger under High Performance Computing (HPC):

 • Co-design of HPC systems and applications (RIA)
 • Transition to Exascale Computing (RIA)
 • Exascale HPC ecosystem development (CSA)

FET Flagships har i arbeidsprogrammet for 2016-2017 følgende typer utlysninger ("actions"):

Coordination and Support Actions (CSA)
ERA-NET Cofund (søkes generelt bare av nettverk av forskningsfinansierende institusjoner)
Other actions: Specific Grant Agreement (SGA)

FET Flagships har som utgangspunkt at alle viktige interessenter med en felles vitenskapelig visjon satser langsiktig og i fellesskap, og at EU og relevante nasjonale programmer går sammen om det store økonomiske løftet som er nødvendig for å realisere planene.
FET-programmet er EUs hovedbidragsyter til de to satsningsområdene som er per i dag:

 • Graphene
 • Human Brain Prosjekt (HBP)

Fra 2017 vil det utlyses midler via de to flaggskipene til Specific Grant Agreements. Disse midlene (88 mill. Euro per flaggskip) er bare tilgjengelig for miljøer som er partnere i Flaggskipenes "Core projects". Indikert søknadsfrist andre kvartal 2017.

De to Flaggskipene har egne websider med utlysninger og annen viktig informasjon.
To viktige mekanismer for å bli involvert her er

 • Partnering Projects
  Relevante tematiske prosjekter med regional, nasjonal, europeisk eller annen (f.eks. industriell) finansiering kan søke om å bli "partnering project"-assosiert med et flaggskip.
 • Utlysninger av Expression of interest
  For å bli ny industriell partner i flaggskipet må man ha målsetninger som passer med flaggskipets overordnede oppdrag. Med jevne mellomrom lyser flaggskipene ut tematiske Expression of interest for dette

ERA-NETet FLAG-ERA støtter Flaggskipene og har egne transnasjonale utlysninger (Joint transnational calls – JTCs)  innenfor FET Flaggskipenes temaer og nye pilot-flaggskip. Per i dag er Norge observatør i dette ERA-NETet.

Graphene Flagship http://graphene-flagship.eu/

Human Brain Prosjekt (HBP) https://www.humanbrainproject.eu/

https://www.humanbrainproject.eu/calls
 

 

Related news

Latest news

BP Awards Schlumberger Contract for Mad Dog 2 Project

Export Conference 2017: A changing world

Register for this year’s most important conference for Norwegian exporters. We can promise you an interesting and inspirational day!

Meet Elkem Silicon Materials at the Ceramics Expo 2017

Elkem Silicon Metrials invites to meet their team at the Ceramics Expo 2017. This is North America’s largest, free-to-attend exhibition for Ceramic manufacturing and applications.

Event - TechnipFMC at Gastech April 4

Most ship owners are now looking very closely at the benefits that digitalization can bring in operational gains.

Deepocean Awarded Surf Contract from BP for the Foinaven Field

DeepOcean today announced that it had received a call-off under its new Master Service Agreement (MSA) with BP Exploration Operating Company Ltd.

Parquet Floor - a Furniture in itself

Read how a Nordic style, maintenance free new floor is a furniture all in itself. 

Haavik in as Sales Director

Tor Henrik Haavik enters the role as Sales Director in Steinsvik AS. Haavik has an engineering education from Høgskolen i Haugesund and has been employed in Steinsvik since 2002. Haavik comes from the position of Sales Man...

Powder Characterization Experts Offer Solutions to Optimize Process Performance

Freeman Technology, the powder characterization specialists, will be exhibiting at the Ceramics Expo for the first time (25 – 27 April, Cleveland, OH, USA). The company offers material characterization solutions aimed at o...